Acasă

SIGLA_ISJ SALAJ

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU

ŞIMLEU SILVANIEI

 

 

Home

Organizatori

Program

Contact

Inscriere lucrari

Publicatii

ALBUM

 

PPROIECT CUPRINS ÎN CAEJ

 

 

FESTIVALUL IDEILOR CREATIVE

AIRE_logo_

 

DOMENIUL: TEHNICO-ŞTIINŢIFIC

 

ORGANIZATOR: COLEGIUL TEHNIC ,,IULIU MANIU” ȘIMLEU SILVANIEI

 

2016-2017

 

Argument justificare, context:

Considerăm că este aproape o datorie morală ca profesorul să foloseasca acele metode și procedee didactice, care să contribuie la punerea în evidență la maximum a capacităților personale a fiecarui elev. Şcoala are datoria să creeze un cadru propice de exprimare a laturii creative a elevilor. Acestei exigențe îi răspunde foarte bine teoria inteligențelor multiple creată de profesorul Howard Gardner, teorie care ar necesita punerea în practică în fiecare scoală. Avantajele pentru elevi sunt vizibile, fiecare elev își poate etala calitățile, permite dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii și dorința de perfecționare. Este foarte important să înțelegem că nu toți elevii pot performa la toate disciplinele, cu siguranță ne-am dori să avem elevi care să aibă o pregătire enciclopedică, dar având în vedere diversificarea conținuturilor, noi apreciem că dacă elevul are dorința de a se perfecționa în ceea ce știe să facă cel mai bine, să-și dorească să fie corect și lucrul făcut de el să fie bine făcut. Aceste trăsături de caracter, odată formate, îi vor folosi toata viaţa şi lui şi comunităţii în care va trăi dar şi societăţii în ansamblul său.

Dezvoltarea creativității elevilor trebuie să înceapă odată cu formularea obiectivelor instructiv-educative. Cultivarea imaginației nu trebuie să fie un scop secundar, ea trebuie să figureze alături de educarea gândirii, de formarea competențelor lingvistice, dar pentru aceasta este necesar să combatem conformismul și să nu privim exercițiile de fantezie ca un simplu joc, fără consecinţe asupra dezvoltării intelectuale.

Argumentele care stau la baza iniţierii acestui proiect, constau în convingerea noastră că impactul activităţilor asupra elevilor va fi mare deoarece în ultimii ani se remarcă o dorinţă a elevilor de a se implica în proiecte extracurriculare pentru a se exprima liber, neîngrădit, creativ, ceea ce va duce la dezvoltarea potenţialului creativ şi aptitudinal al acestora dar şi la creşterea încrederii în sine.

 Scopul proiectului;

Organizarea unui cadru care să dea posibilitatea ca elevii din clasele VII- XII, să prezinte idei şi creaţii proprii în domeniul tehnico-ştiinţific iar maniera de elaborare şi prezentare va fi la alegere: tehnico-ştiinţifică sau artistică(arte vizuale, teatru, divertisment, muzică, pagini WEB), astfel ei având prilejul să se manifeste în cele mai diverse domenii. Singura restricţie este ca ideea să fie creatoare în folosul propriu sau general.

Obiectivele specifice ale proiectului;

-  evidenţierea posibilităţilor creative ale elevilor şi a modalităţilor de exprimare prin tehnici diferite;

-  stimularea creativităţii şi imaginaţiei elevilor prin realizarea unor „produse originale”;

-  crearea unui mediu educaţional care să motiveze elevul în procesul gândirii critice, a independenţei în gândire şi exprimare;