Acasă

SIGLA_ISJ SALAJ

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU

ŞIMLEU SILVANIEI

 

 

Home

Organizatori

Program

Contact

Inscriere lucrari

Publicatii

ALBUM

 

PPROIECT CUPRINS ÎN CAEJ

 

 

FESTIVALUL IDEILOR CREATIVE

AIRE_logo_

 

DOMENIUL: TEHNICO-ŞTIINŢIFIC

 

ORGANIZATOR: COLEGIUL TEHNIC ,,IULIU MANIU” ȘIMLEU SILVANIEI

 

2016-2017

 

Invitaţie

La CONCURSUL  “FESTIVALUL IDEILOR CREATIVE”, editia a II-a, concurs inscris in CAEJ, loc de desfasurare: Colegiul Tehnic Iuliu Maniu din Simleu Silvaniei, in data de 19 mai 2017

Obiectivele specifice ale proiectului;

-  evidenţierea posibilităţilor creative ale elevilor şi a modalităţilor de exprimare prin tehnici diferite;

-  stimularea creativităţii şi imaginaţiei elevilor prin realizarea unor „produse originale”;

-  crearea unui mediu educaţional care să motiveze elevul în procesul gândirii critice, a independenţei în gândire şi exprimare;

      Lucrările participante la Concurs vor fi expuse la standuri, pe secţiuni:

a.      Tehnic

b.      Ştiinţe, TIC şi Informatică

c.       Economic

d.      Creaţie artistică

- elevii sau grupul de elevi care au realizat lucrările le vor prezenta în faţa juriului stabilit într-un mod cât mai inedit şi original, elevii vor putea folosi mijloace de exprimare/prezentare diverse.

 

Ř !!! Lucrările participante la Concurs, vor fi descrise şi fotografiate apoi publicate într-o revista cu ISSN, intitulată Şcoala creativităţii.

 

Va asteptam cu fisa de inscriere pana joi, 18 mai 2017, lucrarile practice vor fi expuse pe standuri vineri dimineata.

 

Criterii de tehnoredactare a lucrării

Editare în Word

Formatul paginii: A4, margini: stânga: 3 cm, dreapta: 2,5 cm, sus: 2,5 cm; jos: 2,5 cm;

-          Fontul utilizat: Times New Roman, normal, mărime 12, spaţierea rândurilor: 1,5, aliniere stânga-dreapta;

-          Titlu: stilulTitlu 1”, subtitluri: stilulTitlu 2”, ca în exemplu :

Title

Heading 1

Heading 2

 

-          Figurile şi imaginile din articol vor fi numerotate şi însoţite de o denumire (sau o scurtă descriere), ca în exemplu:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Von_Neumann_architecture.svg/330px-Von_Neumann_architecture.svg.png

Fig. 1. Arhitectura calculatorului – schema von Neumann

-          Sursele bibliografice utilizate în realizarea lucrării, vor fi consemnate în bibliografie, ca în exemplu:

1.      ANGHEL Traian, Programarea in PHP. Generarea de conținut multimedia, Iași: Polirom, 2006;

2.      *** http://www.php.net – pagina oficială a grupului de lucru pentru dezvoltarea limbajului PHP;

 

            La transmiterea lucrării în format electronic, pe adresa de e-mail a simpozionului, se va ataşa o declaraţie pe proprie răspundere, semnată şi scanată (pdf), din care rezulte lucrarea este rezultatul propriilor activităţi de cercetare teoretică / aplicativă şi respectă legea drepturilor de autor.

 

 

VA ASTEPTAM CU DRAG!

 

 

Pentru înscriere se va complete Fişă după care se va trimite la una din adresele

Director. prof. dr. Stelian Flonta

sflonta@colim.ro

Director adj. prof. dr. ing.Cîmpan Liliana

clilianareli@yahoo.com

Consilier educativ, prof. Camelia Bîrsan

camelia_birsan@yahoo.com